نماد سایت بازاریابی در خط مقدم

سوابق آموزش و مشاوره

معتقدم هیچ چیز به اندازه کسب شناخت دقیق از بینش و نگاه فعلی مشاور و مدرس نمی تواند گویای میزان تناسبش با نیازها و خواسته های کسب و کارها باشد. با این حال، حسب انتظار، خلاصه ای از سوابق و فعالیت ها و همچنین تالیفات مقاله و ترجمه کتبی که طی مدت فعالیت به عنوان بخشی از خروجی فعالیت حرفه ای بنده محسوب می شوند را می توانید در ادامه ملاحظه بفرمائید (توضیح این که به سبب خلاصه گویی، تنها به ذکر تجربیات و سوابق حوزه بازاریابی و اتفاقات و افتخارات علمی و آکادمیک بسنده شده و از ذکر سوابق تجربی در حوزه های مهندسی صنایع و مهندسی حمل و نقل پرهیز کرده ام 🙂

افتخارات:

سوابق حوزه تدریس:

سوابق شغلی و مشاوره‏ ای:

ترجمه کتب، تالیف مقالات و یادداشت‏های مطبوعاتی:

خروج از نسخه موبایل