تمرین ذهنی بازاریابی و فروش ۱۴: اگر شما رقیب پنیر صباح بودید، چه ویژگی متمایزی به محصول خود اصافه می کردید؟

نظرتان را به اشتراک بگذارید

Comment as a guest.

  1. پنیر با بسته بندی مشک
    چیزی که قدیم ازش استفاده میشد
    اما مشکلش ساختنش هست

Read Next

Sliding Sidebar