اپیدمی تبلیغات تیزینگی (انتظاری) و چند نکته اساسی

نظرتان را به اشتراک بگذارید

Comment as a guest.

  1. سلام
    تبلیغی که هرشب از تلویزیون پخش‌می شود، خانمی که در کویر راه میرود و به آفتاب میرسد و سپس‌نوشته ای روی تصویر ظاهر می‌شود: آفتاب به موهایت می آید..

Read Next

Sliding Sidebar