چه کمکی از من ساخته است؟

اگر مشغول مطالعه این صفحه اید، احتمالا برای پاسخ به این سوال است که چه کاری از منِ قاضی مقدم برای کسب و کار شما ساخته است؟خلاصه اش این که “در کنار مجموعه ها هستم تا ضمن جلب توجه بیشترشان به رفتار بازار، رقبا و مشتریان، کمک کنم منابع ارزشمندشان را به نحو اثربخش تری در بخش بازاریابی، تبلیغات و فروش محصولات به کار بگیرند”. با این حال و بر اساس یک طبقه بندی کلی، در حوزه های زیر در کنار شما، کسب و کار و سازمان شما خواهم بود:

۱- اجرای پروژه های تحقیقات بازار مشتمل بر بررسی کسب و کار، فعالیت ها و اقدامات رقبا، تعداد و رفتار مشتریان، قوانین و مقررات حاکم بر بازار و نظایر آن

۲- تدوین طرح کسب و کار و محاسبه جریان نقدینگی کسب و کار مورد نظر برای بازه های زمانی متناسب با کسب و کار

۳- اجرای پروژه های تحقیقات بازاریابی و انجام مطالعات پیرامون ارزیابی و شناخت رفتار مصرف کننده نسبت به محصول/برند شما و رقبا از طریق برگزاری جلسات گروه کانون/ جلسات مصاحبه عمیق/ مصاحبه مبتنی بر پرسشنامه و نظایر آن

۴- طراحی و اجرا/ نظارت بر اجرای کمپین تبلیغاتی در سطوح مختلف منطقه ای/ دیجیتال/ محیطی/ تلویزیونی و رادیویی و …

۵- اجرای پروژه های داده کاوی بانک های اطلاعاتی مشتریان و استخراج دانش و رفتارهای رایج مشتریان برای بهره برداری تبلیغاتی و فروش

۶- اجرای پروژه های سنجش میزان وفاداری و طراحی و اجرا/ نظارت بر اجرای برنامه های وفادارسازی مشتریان

۷- مشاوره در انتخاب و پیاده سازی نرم افزارهای فروش و بازاریابی و … (حضور در جلسات به عنوان مشاور، تصمیم ساز و بهینه کننده)

۸- مشاوره در انتخاب و اجرای کمپین های تبلیغاتی و … (حضور در جلسات با آژانس ها به عنوان مشاور، تصمیم ساز و بهینه کننده)

۹ – آموزش کارکنان در حوزه های بازاریابی و فروش

۱۰ – برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر اجرای پروژه های برندسازی محصول و کسب و کار

۱۱- برگزاری و هدایت جلسات ایده پردازی تبلیغات و نظارت بر اجراپاسخی بگذارید


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/drghmcom/domains/drghm.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4558

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/drghmcom/domains/drghm.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4558