تمرین بازاریابی و فروش ۲۸ – اگر شما جای مدیربازاریابی آرنوش بودید، قبل از تلاش برای کسب سهم بازار رب در تهران، به دنبال پاسخ چه سوالاتی بودید؟

نظرتان را به اشتراک بگذارید

Comment as a guest.

Read Next

Sliding Sidebar