نماد سایت بازاریابی در خط مقدم

چالش۳۱ | کپی رایتینگ؛ هنر انتخاب از بین “بفرما”، “بنشین” و (دور از جان شما) “بتمرگ” …

⭕به عنوان یک چالش: شما در بیلبورد تصویر فوق و در معرفی اضافه شدن امکان خرید آنلاین بیمه گوشی به اپلیکیشن مورد نظر، به جای عبارت “اگه دزدیدنش غصه نخور” چه معادل یا معادل های دیگری را پیشنهاد می دهید؟

توضیح ضروری: این یادداشت صرفا به عنوان نمونه ای برای بررسی یک کیس واقعی در بازار ایران تدوین شده و به دنبال زیر سوال بردن زحمات دوستان ۷۲۴ نیست. مضافا این که هیچ ارتباط تجاری خاصی بین بنده و برند محترم ۷۲۴ برقرار نیست.

درباره من:

در کنار مجموعه ها هستم تا ضمن جلب توجه بیشترشان به رفتار بازار، رقبا و مشتریان، کمک کنم منابع ارزشمندشان را به نحو اثربخش تری در بخش بازاریابی، تبلیغات و فروش محصولات به کار بگیرند.

حمیدرضا قاضی مقدم

دانش ‏آموخته دکتری بازاریابی | دانشگاه علامه

خروج از نسخه موبایل