چالش 34 – یک چالش کسب و کاری: چه می کردید اگر …؟

چند گزاره فرضی برای یه کشور فرضی رو با هم مرور کنیم:
– افزایش شدید قیمت آرد
– تاثیر افزایش شدید قیمت آرد به عنوان نهاده اصلی در افزایش شدید قیمت شیرینی
– احتمال بالای کاهش سهم شیرینی در سبد هزینه های بخش زیادی از خانوارها
– تهدید درآمد روزمره کسب و کار قنادی، حداقل بصورت کوتاه مدت و در بخش های زیادی از قنادی های محل مراجعه اقشار حساس درآمدی

⭕ اگر خود شما قنادی داشتید و یا اگر دوست قنادی برای مشورت به سراغ شما میامد، چه واکنش یا پیشنهادی برای مواجهه با این شرایط داشتید؟

⭕پی نوشت احتمالا ضروری: طرح این کیس بر مبنای اهداف تجاری صورت نگرفته و ارتباط تجاری خاصی بین بنده و هیچ یک از عزیزان قناد و یا فعالان صنعت نان و شیرینی برقرار نیست.

درباره من:

در کنار مجموعه ها هستم تا ضمن جلب توجه بیشترشان به رفتار بازار، رقبا و مشتریان، کمک کنم منابع ارزشمندشان را به نحو اثربخش تری در بخش بازاریابی، تبلیغات و فروش محصولات به کار بگیرند.

حمیدرضا قاضی مقدم

دانش ‏آموخته دکتری بازاریابی | دانشگاه علامهپاسخی بگذارید