بازاریابی در خط مقدم Articles.

⭕میکرویادداشت | کنسرو ماهی تن و تمایزی که باید از نگاه مصرف کننده تمایز باشد …

⭕ یک کیس فرضی، یک تحقیقات بازار فرضی و یک راهکار فرضی …

⭕این بار هم از یک توییت شروع شد | مینی تحقیقات بازار در خصوص ترجیح مخاطبان در خرید تفننی

⭕میکرویادداشت | بررسی یک تبلیغ قرمز از چند زاویه مختلف

⭕ مروری بر نتایج و کارکردهای یک مطالعه بازار کاربردی: مصرف کنندگان از محصولی مثل گوش پاک کن چه استفاده های دیگری می کنند؟

⭕میکرو یادداشت | بعد از سان استار، یک تیزینگ جذاب دیگر، این بار از فیلیمو …

Sliding Sidebar