بازاریابی در خط مقدم Articles.

⭕میکرو یادداشت | کمی ذهن خوانی به بهانه حضور مجدد چرخ خیاطی در فضای تبلیغات

⭕تحقیقات بازاریابی، رکن مظلوم تصمیمات کسب‌وکارهای بانکی و پرداختی

⭕میکرو یادداشت | اهداف متعالی و کمپین‏ های پرتقالی …

⭕ میکرویادداشت | تعمیم سیاست قیمت گذاری پویای کاهشی میوه فروش ها در قیمت گذاری محصولات رو به انقضا

⭕میکرویادداشت | بسته بندی، کشک نیست؛ یا بسته بندی، تمایز و نقش تحقیقات بازاریابی

Sliding Sidebar