بازاریابی در خط مقدم Articles.

⭕چالش ۳۲ – اگر شما جای مدیر/ مشاور مارکتینگ آجیل سرای تبریز بودید …

⭕ چالش۳۱ | کپی رایتینگ؛ هنر انتخاب از بین “بفرما”، “بنشین” و (دور از جان شما) “بتمرگ” …

⭕تمرین بازاریابی و فروش ۳۰ – به نظر شما عبارت “معادل ۴.۲kg پودر” روی این گالن مایع لباسشویی پرسیل از کجا آمده؟

تمرین بازاریابی و فروش ۲۹ – پیچ و خم های قیمت گذاری و مروری بر یک کیس واقعی …

تمرین بازاریابی و فروش ۲۸ – اگر شما جای مدیربازاریابی آرنوش بودید، قبل از تلاش برای کسب سهم بازار رب در تهران، به دنبال پاسخ چه سوالاتی بودید؟

⭕تمرین بازاریابی و فروش ۲۷ – اگر قرار بود متن تبلیغاتی این کمپین ایرانسل را شما بنویسید؟!

Sliding Sidebar