بازاریابی در خط مقدم Articles.

تمرین بازاریابی و فروش ۲۲ – اگر مشاور بازاریابی محصولات ایزی لایف بودید …

تمرین بازاریابی و فروش ۲۱ – اگر ناچار به افزایش قیمت بستنی تولیدی کارخانه خود باشید، چگونه این کار را انجام می دهید؟

تمرین ذهنی بازاریابی و فروش ۲۰ – اگر انتخاب جمله (اسلوگان/ شعار تبلیغاتی …) تبلیغ کاله به شما سپرده شده بود؟!!

تمرین بازاریابی و فروش ۱۹ – اگر در حوزه تعمیر کرکره برقی فعالیت داشتید، کسب و کارتان را چطور تبلیغ می کردید؟

تمرین ۱۸ بازاریابی و فروش –شما از این فناوری، چه محصولات دیگری درمیاورید؟

تمرین ۱۷ بازاریابی و فروش – دعوت به بازخوانی نمودارهای تپسی و فیلیمو در زلزله تهران

Sliding Sidebar