بازاریابی در خط مقدم Articles.

⭕تحقیقات بازاریابی، رکن مظلوم تصمیمات کسب‌وکارهای بانکی و پرداختی

⭕میکرو یادداشت | پاس گل تحقیقات بازاریابی به توسعه محصول جدید و یک ذهن خوانی؛

⭕میکرو یادداشت | اهداف متعالی و کمپین‏ های پرتقالی …

⭕ میکرویادداشت | تعمیم سیاست قیمت گذاری پویای کاهشی میوه فروش ها در قیمت گذاری محصولات رو به انقضا

⭕میکرویادداشت | بسته بندی، کشک نیست؛ یا بسته بندی، تمایز و نقش تحقیقات بازاریابی

چه کمکی از من ساخته است؟

رد پایم در شبکه های اجتماعی

پیامدهای کسب‌وکاری شیوع کرونا و راه‌کارهایی برای کاهش آسیب مجموعه‌های تولیدی، فروشگاهی و خدماتی و استارتاپ‌ها”

Sliding Sidebar