بازاریابی در خط مقدم Articles.

تمرین بازاریابی و فروش ۲۱ – اگر ناچار به افزایش قیمت بستنی تولیدی کارخانه خود باشید، چگونه این کار را انجام می دهید؟

هایدا رو می‌شناسی؟ بستنی و آبمیوه‌ش؛ یا ذهن‌خوانی تیم توسعه بازار هایدا

Sliding Sidebar