بازاریابی در خط مقدم Articles.

چرا برندها برای دستیابی به تمایز، حتما نباید بندری برقصند، فیل هوا کنند و یا …؟

با دقیق شدن در رفتار مصرف‌کنندگان، سرنخ‌های بهبود/تمایز/ کسب سهم بازار/ غلبه بر رقابت/ افزایش فروش/ ارتقای قابلیت‌/ و … را پیدا کنیم

چه کنیم وقتی خطر رقابت از رگ گردن به کسب و کار ما نزدیک‌تر است؟

مساله هزینه کارواش، تجربه ناخوشایند مشتری – نیروی انسانی و تبدیل تهدید به فرصت

Sliding Sidebar