بازاریابی در خط مقدم Articles.

تمرین بازاریابی و فروش ۲۱ – اگر ناچار به افزایش قیمت بستنی تولیدی کارخانه خود باشید، چگونه این کار را انجام می دهید؟

تمرین ۱۷ بازاریابی و فروش – دعوت به بازخوانی نمودارهای تپسی و فیلیمو در زلزله تهران

تمرین بازاریابی و فروش ۱۶- راه حل شما برای نجات صنف قنادان از مرز ورشکستگی

تمرین ذهنی بازاریابی و فروش ۱۵– اگر گلفروشی داشتید، محصول یا خدمت بعدی شما چه بود؟

تحلیل فروش و رفتار مصرف کنندگان (مشتریان) فست فود زنجیره ای معروف از طریق بررسی رسیدهای فروش و چند نکته

Sliding Sidebar