بازاریابی در خط مقدم Articles.

تمرین بازاریابی و فروش ۱۶- راه حل شما برای نجات صنف قنادان از مرز ورشکستگی

کرونا، واکنش اسنپ، تپسی و تاکسیرانی و درس‏ هایی برای اهل عمل …

تمرین ذهنی بازاریابی و فروش ۱۵: وقوع شرایط خاص و یک دوراهی اخلاقی؟

پیامدهای کسب‌وکاری شیوع کرونا و راه‌کارهایی برای کاهش آسیب مجموعه‌های تولیدی، فروشگاهی و خدماتی و استارتاپ‌ها”

خرده تحلیلی بر تلاش‏های مقابله با کرونا به مثابه یک کمپین تبلیغاتی

Sliding Sidebar